Monday, February 3, 2014

Outros dous poemas de Gertrude Stein


Hoxe engadimos a tradución ao galego doutros dous pequenos poemas de Tender Buttons (1914),

de Gertrude Stein. Son Malaquita e Auga ao chover.